Thiết bị kiểm tra

Ứng dụng nhiều máy móc hiện đại và thiết bị tự động hóa cao, vận hành 24/7 - không cần người - nhằm đáp ứng và đẩy nhanh tiến độ giao hàng cho quý đối tác.